ЈАВНИ ОГЛАС ПУ “ПЧЕЛИЦА” – ПРОДАЈА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу Одлуке бр. 254-1/2021 од дана 12.05.2021. године ПУ “Пчелица“ Апатин објављује јавни оглас ради отуђења теретног моторног возила прикупљањем писмених понуда.

ПУ „Пчелица“ Апатин позива сва заинтересована правна и физичка лица да узму учешће у писменом јавном надметању за продају половне опреме – теретног моторног возила.

Предмет продаје је теретно возило марке ЗАСТАВА СКАЛА 1.1. POLY LC – година производње – 2006, снага мотора – 43 kW, радна запремина мотора 1116 cm3, са пређених 74.400 километара а почетна цена је 62.000,00 динара.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне цене, односно највећа понуђена цена.

Отуђење се врши у поступку прикупљања писмених затворених понуда. Предмет отуђења се купује у виђеном стању, без права купца на накнадне рекламације. Заинтересовани купци могу извршити увид у стање предмета отуђења сваког радног дана у времену од 9,00 – 14,00 часова, на адреси Блок 112, Апатин.

Рок за подношење понуда – 04.06.2021. године (петак) до 12,00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 12,30 часова.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Сваки учесник јавног надметања обавезан је да положи депозит у висини од 6.000,00 РСД, на благајни установе. Наведени износ депозита урачунаће се купцу у купопродајну цену, а осталим понуђачима вратиће се одмах по окончању поступка отварања приспелих понуда.

Документација – образац понуде и Упутство за учешће у поступку прикупљања писмених понуда могу се преузети на сајту установе – www.pcelicaapatin.com или лично у просторијама ПУ „Пчелица“ Апатин, ул. Блок 112 у Апатину. Особа за контакт је Берар Маријана

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *