JAVNA TRIBINA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

U organizaciji Centra za socijalni rad Apatin, a uz tehničku podršku Opštinskog kulturnog centra Apatin, biće održana javna tribina na temu „Prevencija porodičnog nasilja i primena novog zakona u sprečavanju porodičnog nasilja“.

Predavači su Nikolina Sučević, socijalni radnik i vd direktora Centra za socijalni rad Apatin, kao i Milka Basta, socijalni radnik iste ustanove. Jedan od predavača biće i Vladimir Turudija, policijski službenik PS Apatin.

Tribina je zakazana za četvrtak, 20. jul, sa početkom u 18 sati, u Narodnoj biblioteci ,,Miodrag Borisavljević” u Apatinu. Ulaz je slobodan.

Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasilje u porodici je pojam koji se obično odnosi na nasilje između supružnika ili supružničko zlostavljanje, ali takođe može da se odnosi i na nevenčane intimne partnere ili jednostavno ljude koji žive zajedno. Nasilje u porodici je fenomen koji je prisutan u svim zemljama sveta i u svim kulturama. Svest o nasilju u porodici, kao i shvatanje i dokumentovanost ovog prestupa, razlikuju se od zemlje do zemlje. Procenjuje se da je u SAD i Velikoj Britaniji samo trećina slučaja nasilja u porodici prijavljena policiji. Prema podacima Viktimološkog društva Srbije, svaka četvrta žena na Balkanu trpi nasilje u porodici.