SOMBORCI UREĐUJU IZLETIŠTE TROMEĐU

IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR VESTI VOJVODINA

VP „Vode Vojvodine“ raspisalo je javnu nabavku za izvođenje radova na uređenju leve obale kanala Vrbas-Bezdan kod Sombora, odnosno na na Tromeđi, ušću Velikog bačkog kanala i kanala DTD.

Na Tromeđi će biti izgrađena drvena platforma-mol. Da bi kupači lako mogli da izađu iz vode, biće postavljen i par merdevina od aluminijuma.Na samom nasipu se planira postavljanje četiri drvena suncobrana,a uz svaki će biti postavljen sto sa dve klupe.

Planirana izgradnja dva prilazna puta širine tri metra i dužine 156 metara,odnosno 137 metara.Podloga oba prilaza biće od tucanika.Osim toga, biće postavljene i info table , koje će biti izgrađene prema uputsvima „Vode Vojvodine“. Ovo preduzeće je odredilo rok za završetak izletišta od 40 dana, odnosno do kraja septembra.

Procenjena vrednost radova iznosi devet miliona dinara,a lokalna samouprava će učestvovati sa 3,6 miliona , a „Vode Vojvodine“ sa 5,4 miliona dinara.

Uređenje Tromeđe je projekat koji su građani Sombora odabrali tokom procesa participativnog budžetiranja za ovu godinu. Ušće kanala DTD i Velikog bačkog kanala, poznatije kao Tromeđa, decenijama služi kao kupalište i izletište, pogotovo oko 1.maja, kada mnogi mladi kampuju na obali kanala. Oko ovog prostora je i staza za šetnju koja vodi od mosta na Apatinskom putu.