DOM ZA STARE I PENZIONERE DOBIO 11 MILIONA DINARA

APATIN EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuleteić je danas sa predsednikom opštine Apatin, Milanom Škrbićem i direktoricom Doma za stare i penzionere, Slađanom Živkov potpisao tripartitni sporazum kojim apatinski Dom za stare i penzionere dobija 11 miliona dinara.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije obezbedila je 11 miliona dinara za radove u Domu za stare i penzionere Apatin sa kojima je planirana zamena kompletnih podnih obloga, rekonstrukcija i adaptacija zajedničkih kupatila kao i sanacija ulične ograde te molersko-farbarski radovi na ovoj ustanovi.

Dom za stare i penzionere Apatin obezbedio je neophodnu projektnu dokumentaciju i dozvole za izvođenje navedenih radova i sa istima konkurisao za sredstva kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Kancelarija je izvršila procenu potreba i ocenila opravdanim predložene projekta od strane Doma za stare i penzionere Apatin.

Nakon potpisivanja ugovora sprovešće se postupak javnih nabavki u skladu sa zakonom, a nakon okončanja istog pristupiće se izvođenju radova u Domu za stare i penzionere Apatin u vrednosti od 11 miliona dinara.

received_10209735885500928IMG_0582