CRVENI KRST APATIN – U TOKU REALIZACIJA PROJEKTA „PROMOCIJA HUMANIH VREDNOSTI“

APATIN DRUŠTVO VESTI

Crveni krst Apatin je u saradnji sa OŠ „Mladost“ iz Prigrevice otpočeo realizaciju projekta „Promocija humanih vrednosti“ – Za dobrotu svaki dan je dobar dan. Realizacija projekta je počela u septembru ove i trajaće do juna naredne godine, a učesnici su učenici II i III  razreda.

Program se sastoji od 7 modula: Tolerancija, Lični i kulturalni identitet i poštovanje razlika, Nenasilno rešavanje sukoba, Diskriminacija i stigmatizacija, Rodna ravnopravnost, Dečja prava i Prevencija Cyber bullinga, a realizovaće ga volonteri Crvenog krsta, koordinator Đurađ Barać i  vršnjački edukator Srđan Ristić.

Osnovni cilj ovog programa je podsećanje dece na to da živimo u svetu koji poznaje različite kulturalne realnosti koje su jednako vredne i da, makar u maloj meri steknu svest o vlastitoj odgovornosti i položaju unutar šireg društvenog okruženja i spoljašnjeg sveta. Projekat ima za cilj i smanjenje vršnjačkog nasilja u školama.