APATINCI DO 17. MARTA MOGU IZVRŠITI UVID U BIRAČKI SPISAK

APATIN POLITIKA VESTI

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Službeni glasnik RS“ br. 15/2017) i člana 14. stav 1 Zakona o jedinstvenom bračkom spisku („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009 i 99/2011) Opštinska uprava opštine Apatin, Odeljenje za opštu upravu društvene delatnosti i skupštinske poslove obaveštava građane sa teritorije opštine Apatin da je doneta Odluka o raspisivanju izbora za predsednika Republike, za 02. april 2017. godine.

Rokovi za izvršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu navedene Odluke, odnosno od 02.03.2017. godine.

Punoletni građani, lica privremeno odseljena iz stalnog mesta boravka (interno raseljena lica) mogu biti upisani u delu jedinstvenog biračkog spiska u mestu u kojem su prijavljeni sa tim statusom.

Punoletni građani imaju pravo da najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska tj. do 11. marta 2017. godine podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji odnosno da će glasati prema mestu boravišta u inostranstvu (izabrano mesto glasanja).

Lica koja stiču punoletstvo do i 02. aprila 2017. godine mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku i dopunu biračkog spiska uz prilaganje potrebnih dokaza.

Građani opštine Apatin mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska uz prikaz lične karte, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, subotom od 8,00 do 14,00 časova u prostorijama Odseka za društvene delatnosti i skupštinske poslove Opštinske uprave opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, soba br. 10 – lokal 517, a najkasnije do 17. marta 2017. godine u 24,00 časa, kada se birački spisak zaključuje.

Po zaključenju biračkog spiska građani mogu zahtevati promene u biračkom spisku od Ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenja zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza.