23. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

23. sednica Skupštine opštine Apatin zakazana je za sredu, 13. jun, sa početkom u 9 sati, u velikoj sali Skupštine opštine Apatin.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora.

2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu

3. Razmatranje Predloga Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštvva opštine Apatin za 2018. godinu – predlog Zaključka

4. Razmatranje Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2018. godinu. – predlog Zaključka

5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin

6. Predlog Odluke o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Apatin.

7. Predlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Naš dom“ Apatin.

8. Predlog Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.

9. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora direktora Doma zdravlja Apatin.

10. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Doma zdravlja Apatin.

11. Predlog Odluke o obrazovanju ogranka Marina „Apatin“.

12. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima.

13. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Čolaković Anice iz Apatina.

14. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište radi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Dragović Mirka iz Apatina.

15. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište radi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Milane i Tatjane Jovanić iz Apatina

16. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljišteradi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Plavšić Petka iz Prigrevice

17. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište radi ozakonjenja objekta i prenosi u svojinu Petra Krevenke iz Apatina

18. Razmatranje Statuta Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin. – predlog Zaključka

19. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Romsko naselje. – predlog Zaključka

20. Razmatranje Pravilnika o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mesta Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin. – predlog Zaključka

21. Razmatranje Pravilnika o sitematizaciji radnih mesta Opštinskog kulturnog centra Apatin.
– predlog Zaključka

22. Razmatranje Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta Turističke organizacije „Apatin“.
– predlog Zaključka

23. Zbirni godišnji izveštaj o naplati i trošenju sredstava samodoprinosa za period januar – decembar 2017. godine.- predlog Zaključka

24. Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja JKP „NAŠ DOM“ Apatin za 2017. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora. – predlog Zaključka

25. Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“Apatin za 2017.godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora
– predlog Zaključka

26. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na otpis potraživanja konsolidovanog računa trezora opštine Apatin

27. Razmatranje Izveštaja MZ Apatin.- predlog Zaključka

28. Razmatranje Izveštaja MZ Prigrevica.- predlog Zaključka

29. Razmatranje Izveštaja MZ Sonta. – predlog Zaključka

30. Razmatranje Izveštaja MZ Kupusina. – predlog Zaključka

31. Razmatranje Izveštaja MZ Svilojevo. – predloga Zaključka

32. Razmatranje Izveštaja Štaba zimske službe o izvršenom zimskom održavanju puteva u periodu od 15.11.2017. godine do 23.03.2018. godine. – predlog Zaključka

33. Predlog Programa korišćenje sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu u opštini Apatin

34. Predlog Odluke o parcelama koje u postupku komasacije u k.o. Kupusina ostaju u faktičkom stanju

35. Predlog Odluke o izmeni Odluke o dodeljivanju isključivog prava JKP „Naš dom“ Apatin za obavljanje delatnosti na koje se zakon o javnim nabavkama ne odnosi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *