U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI PČELICA PROVERA VAKCINALNOG STATUSA DECE- MALI BROJ NEVAKCINISANIH

APATIN DRUŠTVO VESTI

Ministarstvo zdravlja uputilo je dopis Predškolskoj ustanovi Pčelica u Apatinu u kojem se nalaže provera vakcinalnog statusa dece u svim objektima na teritoriji opštine. Cilj ovog epidemiološkog nadzora koji se sprovodi u Srbiji je sprečavanje širenje malih boginja.

– Reč je pooštrenim merama epidemiološkog nadzora nad malim boginja u skladu sa Planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u Srbiji prema kojem sve predškolske ustanove moraju evidentirati nevakcinisanu decu, objašnjava za radio Dunav Biljana Mandić direktorka Predškolske ustanove Pčelica.

Roditelji su u obavezi da pribave potvrdu izabranog lekara da je dete zdravo i uredno vakcinisano ali i potvrdu za onu decu ukoliko imaju neku privremenu ili trajnu kontraindikaciju, zbog koje nisu mogla da budu vakcinisana. U dopisu se navode taksativno odredbe članova Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i odredbe Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, odnosno zakon koji reguliše vakcinaciju na teritoriji Republike Srbije što je vrlo aktuelno zbog pojave sporadičnih epidemija malih boginja ili morbila na teritoriji Srbije. Biljana Mandić kaže za radio Dunav da je ova ustanova odmah po prijemu dopisa krenula sa proverom vakcinalnog statusa dece.

– Ono što smo uradili po dobijanju ovog dopisa jeste da smo stupili u kontakt sa našom službom pedijatrije u domu zdravlja u Apatinu, konkretno sa doktorkom Mihajlov i dogovorili smo određenu saradnju koja se već realizuje u smislu dostavljanja podataka o deci koja se nalazi u našoj ustanovi i podataka o vakcinaciji sa kojom raspolaže Dom zdravlja, kaže Mandićeva.

Broj nevakcinisane dece na teritoriji opštine Apatin je izuzetno mali, daleko ispod republičkog proseka.

-Veoma brzo smo dobili podatke iz Doma zdravlja koji nam govore da je izuzetno mali broj nevakcinisane dece i da je on u odnosu na broj od 500 upisane dece na teritoriji opštine svega jedan ili dva procenta kaže Mandićev i dodaje da na teritoriji opštine do sada nije zabeležen ni jedan slučaj morbila.

Prema njenim rečima, apatinski Dom zdravlja će nakon upoređivanja podataka pozivati roditelje sa nevakcinisanom decom da obave vakcinaciju kako bi pribavili neophodnu potvrdu ili u drugom slučaju nalaz stručne komisije koju će sačinjavati doktor specijalista epidemiologije, pedijatar i doktor specijalista interne medicine koji bi svojim nalazom potvrdili medicinsku kontraindikaciju.
– Ukoliko se roditelji nevakcinisane dece ne odazove na ove pozive onda ćemo morati da razgovaramo sa njima da vidimo o čemu se radi i da pokušamo da rešimo tu situaciju, jer moramo da vodimo računa o zdravlju svih mališana u kolektivima, kaže na kraju Mandićeva.

Male boginje su jedan od vodećih uzroka smrtnosti dece u svetu, stoga je neophodno da se deca uzrasta od navršenih 12 meseci života do navršenih 14 godina života koja su nevakcinisana i nepotpuno vakcinisana vakcinišu, odnosno revakcinišu bezbednom i efektivnom MMR vakcinom koja je dostupna vec više od 40 godina.