НСЗ: МЕРА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

APATIN DRUŠTVO VESTI

Послодавци из приватног сектора који имају потешкоће у проналажењу радника са адекватним знањима имају могућност укључивања у меру стицања практичних знања у циљу стицања знања и вештина незапосленог за обављање конкретних послова.

Мера стицања практичних знања подразумева оспособљавање незапосленог лица на конкретним пословима, а реализује се кроз заснивање радног односа на одређено време од 6 месеци по коме у прва 3 месеца рада послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде, односно, рефундирање нето минималне зараде са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Уколико послодавац са незапосленим лицем заснује радни однос на неодређено време, послодавац остварује право на накнаду минималне зараде са прирадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање у трајању од 6 месеци.

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање. Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.новембра 2023. године.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *