ZAKAZANA 1. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Prva sednica Opštinskog veća opštine Apatin održaće se u ponedeljak 30. maja 2016. godine, u Plavoj sali Skupštine opštine Apatin sa početkom od 9 sati. Na sednici će se razmatrati 11 tačaka dnevnog reda.

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje predloga Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2015.godinu,

2. Razmatranje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti na osnovu tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća u 2016. godini,
-utvrđivanje predloga Zaključka

3. Utvrđivanje predloga Odluke o načinu obavljanja funkcije Predsednika opštine, zamenika Predsednika opštine, predsednika skupštine, zamenika predsednika skupštine i sekretara Skupštine opštine Apatin,

4. Utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

5. Utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

6. Razmatranje Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin,

7. Predlog Rešenja o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Apatin,

8. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. načelnika Opštinske uprave opštine Apatin,

9. Predlog javnog oglasa za izbor načelnika Opštinske uprave opštine Apatin,

10. Predlog Rešenja o odobravanju korišćenja sredstava tekuće budžetske rezerve za pokriće troškova naknade za rad Opštinske izborne komisije na izborima održanim 24.aprila 2016.godine

11. Razno