ODRŽANA 22. SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Na današnjoj, 22. sednici saveta mesne zajednice Apatin usvojene su sve tačke dnevnog reda, a najviše pažnje posvećeno je tačkama 2. i 3. Kada je u pitanju realizacija ugovora kojima su jasno definisana radna mesta u MZ Apatin, Zoran Dubajić je izvestio prisutne da je došlo do promena naziva radnih mesta ali da je i dalje po sistematizaciji predviđeno 4 radna mesta, jedino je mesto sekretara mesne zajednice ostalo nepromenjenog naziva.

Dosadašnje mesto šefa računovodstva sada nosi ime koordinator finansijskih i račuvodstvenih poslova, radno mesto nadzorni organ sada nosi ime inženjer investicionog održavanja , administrativno tehnički ranik se više ne zove tako, već saradnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove. U sistematizaciji su usklađeni i opisi ranih mesta koje se nalaze u tom šifarniku, a svako mesto ima svoje zvanje i potrebnu stručnu spremu.

U trećoj tački dnevnog reda raspravljalo se o snošenju troškova obuke za polaganje ispita za sticanje sertifikata za javne nabavke. O ovoj tački govorio je sekretar MZ Apatin, Milan Lavrnić koji je rekao da je ovo u skladu sa zakonskim propisima i potrebama te da se i u našoj mesnoj zajenici određuje radno mesto vezano za javne nabavke. Obuka se vrši kod Uprave za javne nabavke u Beogradu, a nakon obuke vriši se i polaganje čija je cena 1000 dinara. Troškovi obuke, odnosno pohađanja seminara varijaju od kuće do kuće koja to organizuje ali po rečima Milana Lavrnića ta cena je oko 30 000 hiljada dinara. Iz mesne zajednice Apatin odabran je Dušan Đurasinović koji će pohađati seminire za sticanje sertifikata za javne nabavke.

Član saveta MZ Apatin Đorđo Kuridža predložio je savetu da MZ raspiše konkurs za još dvoje ljudi kojima bi se platilo sticanje sertifikata, ali je taj predlog odbijen od strane članova saveta mesne zajednice.

Mesna zajednica, savet Mesna zajednica, savet (4) Mesna zajednica, savet (3) Mesna zajednica, savet (2)