ZA SUTRA ZAKAZANA 6. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

U petak 26. avgusta sa početkom od 9 sati u maloj sali SO Apatin održaće se šesta sednica Oštinskog veća za koju je predviđen dnevni red od 12 tačaka.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

2. Utvrđivanje predloga Olduke o izmenama Statuta opštine Apatin.

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin.

4. Razmatranje Izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu, za period januar-jun 2016. godine.

5. Utvrđivanje predloga odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu.

6. Utvrđivanje Predloga zaključka o davanju saglasnosti na informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

7. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na promenu cena usluga JKP Naš Dom.

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin.

9.Utvrđivanje Predloga Odluke o pribavljanju u javnu svojinu zemljišta u urbanističkom Bloku 31 u Apatinu.

10.Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Bloka 5 zakupcu Miloradu Mandiću iz Apatina

11.Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.

12.Razno