ZA DRŽAVNU ZEMLJU U DRUGOM KRUGU LICITACIJE SAMO 9 ZAINTERESOVANIH

APATIN EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

Drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup preostalog nezakupljenog zemljišta u državnoj svojini održano je prošle nedelje u Opštini Apatin.

Na javni poziv koji je bio otvoren od 12.01.2017. godine i koji je obuhvatao  508 hektara zemljišta , komisija za sprovođenje postupka izdavanja zemljišta u državnoj svojini zaprimila je samo 9 ponuda. Predmet nadmetanja bile su 1 licitaciona jedinica u KO Apatin, 2 licitacione jedinice u KO Prigrevica i 4 Licitacione jedincie u KO Sonta. Nakon javnog otvaranja ponuda predsednik opštine Apatin, Milan Škrbić doneo je 6 odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta ukupne površine 110 hektara.

Cena zakupa u drugom krugu bila umanjena za 40% u odnosu na cene u 1. krugu, a kako se radi o zemljištu lošijeg kvaliteta prosečna postignuta cena je oko 7.400 dinara po hektaru.Odluke o davanju u zakup su prosleđene Ministarstvu poljoprivrede na saglasnost, nakon čega će biti zaključeni Ugovori o zakupu na period od jedne godine i to za agroekonomsku 2016/2017 godinu.

Podsećamo da je prvi krug licitacije održan u avgustu prošle godine .