URUČENI PAKETI POMOĆI UGORŽENIM DOMAĆINSTVIMA U OPŠTINI APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

Odlukom Pokrajinske Vlade preko Robnih rezervi AP Vojvodine, Crveni krst Vojvodine prosledio je Crvenom krstu Apatin 400 paketa hrane za socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Apatin. Crveni krst Apatin u prethodnom periodu izvršio je podelu paketa porodicama bez prihoda, staračkim domaćinstvima u stanju socijalne potrebe, porodicama koji su granični slučajevi, pa iz tih razloga ne ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje, porodice sa više dece u stanju socijalne potrebe, samohranim majkama u stanju socijalne potrebe.

Distribucija humanitarne pomoći vršila uz pomoć Centra za Socijalni rad Apatin koji je dostavio spikove ugroženih porodica sa teritorije Opštine Apatin .Ovo je još jedna u nizu humanitarnih akcija koje je realizovao Crveni krst Apatin.