U SUBOTU TRETMAN LARVI KOMARACA

APATIN DRUŠTVO VESTI
Na teritoriji opštine Apatin će se u subotu, 11.04.2015. godine u jutarnjim satima izvršiti biološko suzbijanje larvi komaraca – avio tretman larvi komaraca. Tretman će biti obavljen preparatom K-STOP, koji nije opasan za ptice, pčele, ribe i čoveka jer je visoko selektivan i deluje samo na larve komaraca. Biološkim suzbijanjem larvi komaraca biće obuhvaćene sledeće lokacije : Dunav (obala I rukavci), priobalje, Vikend naselje, Vagoni I Brodogradilište. Ukoliko vremenske prilike ne budu odgovarajuće, tretiranje će biti obavljeno prvog narednog dana u kome se steknu povoljni meteorološki uslovi.