U SUBOTU PODELA KANTI U PRIGREVICI

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Na osnovu odluke SO Apatin o nabavci Kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstva, JKP „Naš Dom“ Apatin obaveštava da će se podela kanti za odlaganje komunalnog otpada za individualna domaćinstva u Prigrevici izvršiti u Subotu, 19. maja 2018. godine, od 7 sati, na sledeći način:

Kante za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, dostaviće se do domaćinstva korisniku komunalnih usluga koji u trenutku podele kanti nema veći dug za izvršene komunalne usluge od 2.000,00 dinara i koji nema odjavljene usluge odvoza smeća, sledećim redom:

SUBOTA 19.05.2018.

1. KUDELjARSKA
2. MLINSKA
3. VINOGRADSKA
4. JEZERSKA
5. DUDARSKA
6. BAŠTOVANSKA
7. NOVA
8. SOMBORSKA
9. FABRIČKA
10. STAPARSKA
11. STAPARSKI PUT