У ЧЕТВРТАК 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA VESTI

Петнаеста седница Скупштине општине Апатин биће одржана у четвртак, 23. децембра 2021. године у свечаној сали СО Апатин. Дневни ред има чак 34. тачке, а пред одборницима ће се између осталог наћи Предлог Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину, Предлог Одлуке о одређивању економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин и друго. Почетак седнице је заказан за 11 часова.

Комплетан дневни ред 15. седнице Скупштине општине Апатин:

-Разматрање Извештаја Председника комисија за спровођење комасације у к.о. Купусина
-Предлог Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину
-Предлог Кадровког плана Општинске управе и Правобранилаштва општине Апатин за 2022. годину
-Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
-Предлог Одлуке о одређивању економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин
-Предлог Решења о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у предшколској установи „Пчелице“ Апатин
-Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Апатин
-Предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу непокретне ствари у јавној својини општине Апатин
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку бр. 2 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Глик Веронике и Марковић Ирене из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Драгице Катић из Пригревице
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 59 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Клиска Илије из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 76 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Њежић Слободану из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 59 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Радаковић Дејану из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 68 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Ваиштанац Горану из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 112 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Бајагић Миљану из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 47 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Радаковић Гордани из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 28 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Рађеновић Радовану из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 11 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Ксенији Шпановић из Апатина
-Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 34 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Вукоман Милану из Апатин
-Разматрање прве измене годишњег програма пословања јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин
-Разматрање Програма пословања и посебног програма на коришћења субвенцијa Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2022. годину
-Разматрање Годишњег програма пословања и посебног програма за коришћење средстава из субвенција Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2022. годину
-Разматрање Оперативног плана зимске службе општине Апатин на јавним путевима у општини Апатин за 2021/22 годину
-Предлог Решења о образовању Штаба зимске службе Општине Апатин за 2021/2022 годину
-Предлог Решења о разрешењу члана Савета за образовање, културу и спорт
-Предлог Решења о именовању члана Савета за образовање, културу и спорт
-Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин
-Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин
-Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта
-Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта
-Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин
-Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин
-Предлог Решења о разрешењу Савета за здравље општине Апатин
-Предлог Решења о именовању Савета за здравље општине Апатин

Извор: СО Апатин

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.