U APATINU ODRŽAN PRVI OD PET TRENINGA U OKVIRU SEED PROGRAMA

APATIN DRUŠTVO VESTI
Prvi u ciklusu od pet treninga namenjenih ženama i mladima održan je u Apatinu u okviru SEED programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju.
Tema treninga bila je „Analiza sopstvenih potencijala i planiranje karijere“, a nakon ovog, uslediće i treninzi na teme: „Uvod u preduzetništvo“, „Biznis plan“, „Finansije i upravljanje resursima“, „Upravljanje preduzećem“ i „Marketing, reklamiranje i odnosi sa javnošću“.
Najmanje četrdeset žitelja apatinske opštine pohađaće navedene treninge u narednih mesec i po dana. Najuspešniji i najviše motivisani među njima imaće priliku da nastave obuku u oblasti organske proizvodnje hrane, razvoja lokalnog turizma i socijalnog preduzetništva.
Održavanje ovih obuka podržala je i opština Apatin, ustupivši prostorije za trening i pruživši punu podršku u organizaciji događaja, ali i pojedine institucije i udruženja.
Obuke se, pored Apatina, organizuju još i u Kuli, Surdulici i Vladičinom Hanu, a u okviru regionalnog SEED programa „Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja“. Program ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji.
Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, čija je partnerska organizacija u Srbiji Novosadski humanitarni centar, a program finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrian Development Cooperation.