NSZ: ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava svoje korisnike da će preko Poštanske štedionice, izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul 2016. godine, danas, 23. avgusta 2016. Nacionalna služba će nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija, takođe preko Poštanske štedionice, isplatiti privremenu novčanu naknadu za jul 2016. godine, u […]

Pročitaj još

NSZ: ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE

Nacionalna služba za zapošljavanje će, preko Poštanske štedionice, izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jun 2016. godine, u četvrtak, 21. jula 2016. Nacionalna služba će nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija, takođe preko Poštanske štedionice, isplatiti privremenu novčanu naknadu za jun 2016. godine, u petak, 22. jula […]

Pročitaj još

U SOMBORU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Grad Sombor ua saradnji sa NSZ raspisao je javni poziv za dodelu subvencija nezaposlenim osobama za samozapošljavanje u ovoj godini. Subvencija je u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara. Pravo na dobijanje subvencije imaju nezaposlena lica prijavljena u somborskoj filijali NSZ a uslov je da imaju završenu obuku iz preduzetništva po planu i progarmu Zavoda.

Pročitaj još

JAVNI POZIV ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA

Grad Sombor je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijalom Sombor raspisao javni poziv za samozapošljavanje nezaposlenih lica. Podsećamo da je javni poziv otvoren 30 dana, odnosno do 20. jula 2016. godine. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 160.000,00 radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog […]

Pročitaj još

NSZ:JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRIPRAVNIKA

Javni poziv za učešće u programu pripravnika za poslodavce iz privatnog sektora, iz ruralnih područja, je i dalje otvoren. Program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita uz zasnivanje radnog odnosa. Nacionalna služba za zapošljavanje će refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima […]

Pročitaj još