„МАЛИ ПЕТРОВ САЛАШ“ ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР

На „Малом Петровом Салашу“, код бање „Јунаковић“ одржан је иницијативни састанак на ком је договорено оснивање Прирдњачког центра, који би био пре свега у едукативној функцији, код школске деце али и одрасле популације. Иницијатор овог састанка Петар Рашета, дипломирани инжењер саобраћаја и власник имања, покренуо је пројекат укључујући све релевантне учеснике који би могли да […]

Pročitaj još