SUTRA 22. SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE

APATIN POLITIKA VESTI

U petak, 27. maja 2016. godine u Mesnoj zajednici Apatin sa početkom od 12 sati održaće se 22. sednica Saveta Mesne zajednice Apatin. Za sednicu je predložen dnevni red od četiri tačke među kojima je Usaglašavanje postojećih pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u MZ Apatin sa zakonom o registu zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava i Uredbom o šifrarniku radnih mesta.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 21 sednice Saveta MZ Apatin

2. Usaglašavanje postojećih pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u MZ Apatin sa zakonom o registu zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava i Uredbom o šifrarniku radnih mesta.

3. Predlog odluke o  snošenju troškova obuke za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

4. Tekuća pitanje.