SRETNE RUKE U ORGANIZACIJI “EKORURALNET”

APATIN KULTURA SOMBOR VESTI

Projekat “SRETNE RUKE” – edukativni i proizvodni rad tkalačke radionice Udruženja „EkoRuralNet“ u Apatinu.

U radionici tkanja “Sretne ruke” vršiće se opšte obrazovni i specifični deo programa za osposobljavanje polaznika da tkaju na drvenom horizontalnom razboju na tradicionalan način. Polaznici se upoznaju sa osnovama tehnike i tehnologije tkanja. Radonicu vodi Spomenka Zorić koja poseduje Sertifikat za HANDMADE – ručno tkani proizvodi koji imaju estetsko obeležje izraženo narodnom umetnošću i mogu se smatrati proizvodima domaće radinosti, koja je i član Udruženja „Eko rural neta“ u Apatinu.

Sprovođenje javnog rada u tkalačkoj radionici ima dvojaku ulogu: obuka tkanja za određene ciljne grupe i izrada suvenira koja bi mogla proširiti ponudu Turističke organizacije Apatin i povećati promociju opštine Apatin.

Učesnici obuke jesu žene koje su na evidenciji Centra za socijalni rad odnosno žene koje nemaju svoja lična primanja. Ovim programom im se pruža šansa da svojim radom doprinesu poboljšanju materijalnog stanja svoje porodice.