SOCIJALDEMOKRATE O PROGRAMU OPORAVKA APATINA I NENAMENSKOM TROŠENJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Željko Rajčević, predsednik OO SDS i Rade Medić član odbora, sinoć su u Apatinu u prostorijama stranke održali konferenciju za novinare na kojoj su predstavili svoj program pod nazivom „Program za oporavak opštine Apatin“, jer smatraju da je zahvaljujući lošem vođenju,  Apatin van svih privrednih, društvenih i političkih dešavanja u našoj zemlji.

Lokalni SDS u svom programu nudi ekonomski preporod opštine, investitore, nova radna mesta, novčanu pomoć za socijalno ugrožene , komunalno uređenje svih naseljenih mesta, sređivanje stanja u zdravstvu, turizmu, sportu i pravosuđu te razvoj obrazovanja i poljoprivrede.

Budući da se na konferenciji  govorilo o poljoprivredi, Rajčević i Medić su najviše pažnje posvetili sredstvima koje opština ubire na osnovu ugovora o zakupu državnog zemljišta  i izrazili sumnju da se ona nenamenski troše.Sredstva se prema njihovim rečima prenose iz godine u godinu što ukazuje na nepoštovanje planiranog programa finansiranja agrara. Novinare je zanimalo na koji način će SDS reagovati na ova saznanja.„Radi se o sumnji da se ova sredstva nenamenski troše i onaj koji bi trebao da se bavi ovim pitanjem je poljoprivredni inspektor koji deluje na teritoriji opštine Apatin “, rekao je Rajčević i istakao da će oni pokrenuti postupak u kojem će biti izvršena kontrola.

Apatinske socijaldemokrate smatraju da se poljoprivredi mora posvetiti najveća moguća pažnja.Prema njihovim rečima , lokalna samouprava mora zaštiti male poljoprivrednike koji bi prilikom dodele državnog poljoprivrednog zemljišta imali prioritet u odnosu na druge ponuđače i to na taj načina da u prvom krugu licitacije učestvuju samo oni koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Apatin najmanje tri godine.