ŠIROM SVETA DANAS SE OBELEŽAVA “MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE”

APATIN DRUŠTVO SVET VESTI

U svetu i Srbiji danas se obeležava Međunarodni dan tolerancije koji je ustanovljen radi isticanja potrebe za tolerancijom u društvu i ukazivanja na negativne efekte netolerancije. Pre 20 godina, Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila je 16. novembar Međunarodnim danom tolerancije.

Ustanovljavanjem dana tolerancije UNESCOje želeo da ohrabri i podstakne države članice na poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Potreba za sličnom vrstom ohrabrenja prisutna je i danas. Naročito u društvima koja su, kao naše, razdirana dugogodišnom krizom, u kojima socijalna polarizacija iz dana u dan postaje sve dublja, poverenje u institucije sve slabije, a put pravdi sve duži i neizvesniji. Zato i ne čude konstatacije da u društvu podrška konceptu tolerancije sve više bledi i slabi. Brojni primeri isključivosti, diskriminacije i nasilja ne samo da slabe, nego i menjaju značenje tolerancije svodeći je na slabost, pupustljivost i nedostatak snažnih uverenja. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman stoga smatra potrebnim da naglasi da zahtev za tolerancijom nije nikakav znak slabosti i nedostatka uverenja. Upravo suprotno, on počiva na snažnom uverenju da su svi ljudi jednaki, da imaju jednaka prava, pa i pravo da, na vlastitu odgovornost, slede ona uverenja i načine života za koje većina nema razumevanja i smatra ih pogrešnim i štetnim.

Privržen doslednoj zaštiti ljudskih prava Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će, kao što je to i do sada činio, nastojati da u okvirima svojih nadležnosti da svoj doprinos stvaranju društva u kome će tolerancija biti pravilo, a ne izuzetak.