SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE APATIN SUTRA OD 12 SATI

APATIN POLITIKA VESTI

Sednica Mesne Zajednice Apatin biće održana 1. februara 2017. godine sa početkom u 12 sati, a za nju je predviđen dnevni red od šest tačaka. Na 28. sednici MZ Apatin biće doneti finansijski planovi za trošenje mesnog samodoprinosa 1 i 3 odstno, kao i plan javnih nabavki za 2017. godinu.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 27. sednice Saveta MZ Apatin
2. Finansijski plan 2017. – samodoprinos 3 %
3. Finansijski plan 2017. – samodoprinos 1 %
4. Finansijski plan 2017. – radna zajednica
5. Plan javnih nabavki za 2017. godinu
6. Tekuća pitanja