PRVI DOKTORAT NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU U SOMBORU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na Pedagoškom fakultetu u Somboru,pre nekoliko dana, odbranjen je prvi doktorat.Odbranila ga je Aleksandra Trbojević (1962), dosadašnji asistent na ovom Fakultetu za užu naučnu oblast Metodika nastave za poznavanja društva.
Njena doktorska teza “Modeli prezentacije društvenih sadržaja u udžbenicima razredne nastave” odbranjena je pred komisijom koju su činili mentor prof. dr Svetlana Španović, prof. dr Mara Đukić i doc. dr Radmila Bogosavljević. U disertaciji je razmatrana mogućnost efikasnijeg
osposobljavanja učenika da razumeju složene društvene odnose i razviju delatne socijalne veštine.  Inače,od ove školske godine ova visokoškolska ustanova  dobila je i akreditovane doktorske studije.