PREPOLOVLJENI ODŠTETNI ZAHTEVI GRAĐANA ZA UJEDE PASA LUTALICA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

Opštinsko veće opštine Apatin je na današnjoj sednici, na predlog Komisije za rešavanje zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja, donelo odluku da Pravobranilac opštine sklopi vansudsko poravnanje sa jedanaest lica o isplati naknade štete nastale ujedom pasa lutalica. Iako su građani u svojim odštetnim zahtevima potraživali sumu u iznosu od 2.100.000 dinara , opština Apatin će za 11. vansudskih poravnanja iz budžeta isplatiti ukupno 850.000 dinara.

Miro Nerlović, Opštinsko Veće , Opštine Apatin, 8 sednica ,17.oktobar 2016