PREDSTAVNICI ZAPADNOBAČKOG OKRUGA NA SASTANKU U NOVOM SADU

APATIN DRUŠTVO VESTI

U četvrtak 19.02.2015. godine, na inicijativu Nacionalne agencije za regionalni razvoj u saradnji sa Južnobačkim upravnim okrugom organizovan je sastanak kojem su prisustvovali Miloš Ignjatović direktor nacionalne agencije za regionalni razvoj, nacionalni centar Zaječar, Branislav Bugarski sekretar Pokrajinskog sekretarijata za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, načelnici Severnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobačkog i Sremskog upravnog okruga, predstavnici lokalnih samouprava sa tritorije navedenih okruga, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, ARRA Bačka i Srem, kao i predstavnici pokrajinskih sekretarijata. Tom prilikom prisutni su zajednički sagledali perspektive i izazove u vezi sa prekograničnom saradnjom i pristupom sredstvima fondova EU za programski period 2014.-2020. godine. Predstavnici nadležnih institucija sastanak su iskoristili za predstavljanje postojeće i planirane zajedničke razvojne projekte čija je realizacija moguća uz pomoć sredstava IPA fondova.