PONOVO NOVI USLOVI ZA PENZIONISANJE

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Za samo mesec dana, tačnije od 1. januara 2018. godine, počinju da važe nova pravila za odlazak u penziju za žene. Da bi napustile radno mesto žene će morati  da imaju 62 godine života i najmanje 15 godina radnog staža. To su uslovi za starosnu, dok se uslov za prevremenu starosnu penziju za ženske osiguranike u 2018. godini podiže na 56 godina i četiri meseca života i 38 godina staža osiguranja.

Oni koji žele da ostvare pravo na penziju po uslovima iz 2017. godine, trebalo bi da raskinu radni odnos i podnesu zahtev u ovoj godini. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važi u toj godini.

Kako objašnjavaju u PIO fondu, u slučaju muškaraca uslov za starosnu penziju ostaje isti, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok će za ostvarivanje prava na prevremenu u 2018. godini biti potrebno 57 godina života i 40 godina staža osiguranja.