“POKRENI SE ZA POSAO”

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

U okviru prve obuke “Put do uspešnog preduzetnika” za ovu godinu, održane 25.01.2016. godine, trenerima Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Sombor pridružio se i saradnik NVO “ENECA” iz Niša i informisao polaznike obuke o programu “Pokreni se za posao”, koji se već četiri godine za redom realizuje na nacionalnom nivou. Svake godine program podrži više od 100 preduzetnika iz oblasti proizvodnje, poljoprivrede i usluga iz čitave zemlje, a do sada je podržano 335 preduzetnika sa teritorije Srbije. Podrška se pruža u opremi za rad, obezbeđivanju stručnih i poslovnih obuka i biznis mentoringa u prve dve godine poslovanja. Konkurs za apliciranje na program „Pokreni se za posao“ otvoren je do 29. februara 2016. godine. Trenutno je u toku informativna kampanja na teritoriji čitave Srbije, koja podrazumeva info dan sa predstavljanjem programa svim zainteresovanim stranama, postojećim ili budućim preduzetnicima, a detaljnije informacije o programu nalaze se na sajtu www.pokrenisezaposao.rs .