POKRAJINSKI KONKURS ZA MALA I MIKRO PREDUZEĆA, BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KREATIVNU EKONOMIJU

APATIN EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

Pokrajisnki sekretarijat za privredu i turizam je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnosti obavljaju u okviru kreativne ekonimije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2018. godini.

Pod kreativnom ekonomijom se podrazumevaju delatnosti kao što su:
reklamna industrija, arhitektura, trgovina i restauracija umetnina i antikviteta, izrada umetničkih dela namenjenih tržištu, a naročito grafika, serigrafija i reprodukcija, industrijski dizajn, modni dizajn (tkanina, obuća, odeća, koža, aksesoar i sl.), filmska, video industrija i animirani film (reprodukcija, videozapis, fotografske usluge za potrebe filmske delatnosti, kinematografsku i videodistribuciju i prikazivanje filmova), televizija i radio (e – TV), novine (e – novine), interaktivni softver zabavnog karaktera i mobilne aplikacije, muzička industrija (izdavanje, reprodukcija zvučnih zapisa, muzički dizajn i sl.), scenske umetnosti, izdavaštvo, izrada softvera, video igara, kompjuterske usluge i slično.

Rok za podnošenje prijava je 24. april 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 021/487-4248 i 487-4861.

Konkurisi se mogu pronaći na www.spriv.vojvodina.gov.rs