PARKIRANJE U SOMBORU SKUPLJE OD SLEDEĆEG MESECA

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Gradsko veće u Somboru je na 88. sednici održanoj 15. januara dalo saglasnost  na novi cenovnik korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila,  koji primenjuje Javnog Komunalnog Preduzeća „Parking servis Sombor“. Nove cene su za 4,2 odsto veće u odnosu na važeće, a novi cenovnik će se primenjivati od 1. februara.  Promene su i u okviru tarife B, u kojoj se umesto naziva „doplatna karta“ koristi naziv „posebna parking karta“.

CENOVNIK

KORIŠĆENJA KOMERCIJALNIH PARKIRALIŠTA I UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA KOJI PRIMENJUJE JKP «PARKING SERVIS SOMBOR»

 

Član 1.

 

Cene korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koja primenjuje JKP «Parking servis Sombor», utvrđuje se u sledećim iznosima:

 

A – NAPLATA PARKIRANJA

 

Zona    1. JEDNOKRATNO PARKIRANJE            CENA + PDV

I           Parking karta za jedan sat parkiranja  36,00 din.

II         Parking karta za jedan sat parkiranja  24,00 din.

III        Parking karta za celodnevno parkiranje          51,00 din.

EKSTRA        Parking karta za jedan sat parkiranja  42,00 din.

Rampa Inkasant karte-za svaki sat parkiranja 36,00 din.

 

Zona    2. VIŠEKRATNO PARKIRANJE – celodnevno parkiranje za sve zone u kojima nema vremenskog ograničenja zadržavanja          CENA + PDV

I, II i III          Parking karta za celodnevno parkiranje (I, II i III zona, kombinovano)        174,00 din.

Zona  3. POVLAŠĆENO PARKIRANJE   CENA + PDV

I, II ili  EKSTRA        Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za fizička lica  853,00 din.

I, II ili  EKSTRA        Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za pravna lica/preduzetnike            2.405,00 din.

III        Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za fizička lica  507,00 din.

III        Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje mesečno za pravna lica/preduzetnike    853,00 din.

Zona    4. PRETPLATA NA PARKIRANJE            popust CENA + PDV

U EKSTRA zoni nema kategorije pretplatne karte    Fizička lica      Pravna lica

I ili II   Pretplatna karta za 1 mesec parkiranja            2.561,00          3.416,00

Pretplatna karta za 3 meseca parkiranja          5%       7.299,00          9.736,00

Pretplatna karta za 6 meseci parkiranja           10%     13.829,00        18.446,00

Pretplatna karta za godinu dana parkiranja     20%     24.586,00        32.794,00

III        Pretplatna karta za 1 mesec parkiranja            1.023,00          1.023,00

Pretplatna karta za 3 meseca parkiranja          5%       2.916,00          2.916,00

Pretplatna karta za 6 meseci parkiranja           10%     5.524,00          5.524,00

Pretplatna karta za godinu dana parkiranja     20%     9.821,00          9.821,00

 

Zona    5. REZERVISANA PARKING MESTA     popust CENA + PDV

7-20h

I ili EKSTRA  Rezervisano parking mesto za 1 mesec parkiranja      16.537,00

Rezervisano parking mesto za 3 meseca parkiranja    5%       47.130,00

Rezervisano parking mesto za 6 meseci parkiranja     10%     89.300,00

Rezervisano parking mesto za 12 meseci parkiranja   20%     158.755,00

II         Rezervisano parking mesto za 1 mesec parkiranja      13.229,00

Rezervisano parking mesto za 3 meseca parkiranja    5%       37.703,00

Rezervisano parking mesto za 6 meseci parkiranja     10%     71.437,00

Rezervisano parking mesto za 12 meseci parkiranja   20%     126.998,00

III        Rezervisano parking mesto za 1 mesec parkiranja      4.961,00

Rezervisano parking mesto za 3 meseca parkiranja    5%       14.139,00

Rezervisano parking mesto za 6 meseci parkiranja     10%     26.789,00

Rezervisano parking mesto za 12 meseci parkiranja   20%     47.626,00

 

Zona    6. UNIVERZALNA KARTA – ZA SVE ZONE BEZ OGRANIČENJA  CENA + PDV

I, II, III i EKSTRA    Univerzalna parking karta za jedan mesec parkiranja             8.540,00 din.

Univerzalna parking karta za jedan mesec parkiranja za ustanove od posebnog značaja       4.210,00 din.

 

B – POSEBNE PARKING KARTE

 

Zona    7. POSEBNA PARKING KARTA   CENA + PDV

SVE ZONE    Posebna parking karta  (u skladu sa članom 25. stavom 3. Zakona o komunalnim delatnostima)             1.000,00 din.

 

V – CENA ODNOŠENJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

 

Zona    8. UKLANJANJE I ČUVANJE NEPROPISNO

PARKIRANIH VOZILA  CENA + PDV

SVE    Intervencija «Pauka» sa odnošenjem vozila na «Depo»         5.387,00 din.

Intervencija «Pauka» sa odnošenjem vozila na «Depo» za KOMBI i TERETNA vozila      7.946,00 din.

Započeta intervencija (vozilo prikačeno na uređaj za podizanje)        2.199,00 din.

Ležarina za svaki započeti sat nakon 24h od odnošenja         72,00 din.

Član 2.

 

Ovaj Cenovnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti a primenjivaće se za usluge izvršene od  01.02.2016.god.

Danom primene ovog Cenovnika prestaje da važi Rešenje Cenovnika korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koje primenjuje JKP «Parking servis Sombor» Sombor, akt Gradskog veća broj 38-34/2014-III od 26.11.2014.god.

 

Član 3.

 

Ovaj Cenovnik ima se objaviti u «Službenom listu Grada Sombora».

 

 

 

 

GRADONAČELNIK SOMBORA

 

Saša Todorović