ОПШТИНА АПАТИН РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Општина Апатин је расписала конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2020./2021. годину. Право учешћа на конкурсу имају студенти који нису корисници неке од стипендија коју додељује општина Апатин, Аутономна покрајина Војводина или Република Србија и који испуњавају опште услове конкурса. Стипендија износи 9.000 динара месечно.

За стипендију могу конкурисати студенти који имају држављанство Републике Србије и пребавилиште на територији општине Апатин, а похађају високошколску установу са територије Републике Србије која имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа.

Поред основних, студенти који конкуришу за стипендију општине Апатин морају да испуне и посебне услове.

Редовни студенти прве године основних студија који први пут уписују прву годину факултета који похађају, треба да имају индекс високошколске установе са територије Републике Србије које имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа и збирни просек оцена током четворогодишњег школовања у средњој школи 17,00 или већи.

За стипендију могу конкурисати и студенти од друге до шесте године основних студија на факултету или вишој школи, или студенти прве и друге године дипломских студија (мастер) који похађају високошколске установе са територије Републике Србије које имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа, чије се школовање финансира из из буџета Републике Србије и који су током целокупног студирања постигли укупну просечну оцену од најмање 8,00 (осам и 00/100).

Стипендију могу да добију и студенти докторских студија који похађају високошколске установе са територије Републике Србије које имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа.

Уз пријаву на конкурс дужни су да доставе и следећу документацију:

1.Студенти прве године основних студија:

-Уверење/потврду са факултета о уписаној школској 2020.2021. години студија (оригинал)
-Сведочанства о завршеној првој, другој, трећој и четвртој години средње школе коју су похађали (оригинал или оверена фотокопија), или уверење/потврду средње школе коју су похађали о оствареном успеху у првој, другој, тећој и четвртој години (оригинал)
-Уверење о држављанству Републике Србије(оригинал или оверена фотокопија)
-Потврду о пребивалишту издату од стране Полицијске станице Апатин не старију од 6 месеци (оригинал)

2.Студенти од друге до шесте године основних студија на факултету или вишој школи, или студенти прве и друге године дипломских студија (мастер):

-Уверење/потврду са факултета о уписаној школској 2020.2021. години студија (оригинал)
-Уверење са факултета о положеним испитима са са назначеном укупном просечном оценом студирања (оригинал)
–Уверење о држављанству Републике Србије(оригинал или оверена фотокопија)
-Потврду о пребивалишту издату од стране Полицијске станице Апатин не старију од 6 месеци (оригинал)

Студенти докторских студија:

-Уверење/потврду факултета о уписаној школској 2020.2021. години студија (оригинал)
-Уверење о држављанству Републике Србије(оригинал или оверена фотокопија)
-Потврду о пребивалишту издату од стране Полицијске станице Апатин не старију од 6 месеци (оригинал)

Пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе у просторије Општинске управе општине Апатин (канцеларија број 8) закључно са 08.12.2020. године.

Непотпуне и неблаговремене захтеве комисија ће закључком одбацити, а захтеве студената који не испуњавају услове предвиђене Одлуком о стипендирању студената комисија ће решењем одбити као неосноване.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *