ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Većinom glasova odbornici su na današnjoj sednici Skupštine opštine usvojili svih 13 tačaka dnevnog reda predvidjene dnevnim redom s tim da je na predlog predlagača jedna tačka skinuta sa dnevog reda a reč je o Predlogu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad.

Odbornici Skupštine opštine su usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu uz izveštaj revizorske kuće koja je, kako je istaknuto konstatovala manje nepravilnosti koje binto ne utiču na celokupan završni račun budžeta.

-Najviše sredstava u budžet se slije iz ličnioh dohodaka i on je lane bio manje od planiranog.Umesto 300 miliona ostvareno je nešto više od 200 miliona dinara.Verujemo da će izgradnjom i početkom rada firme Fleš Srb, pogona za pločaste materijale, izgardnja ribnjaka sa šest hektara pod plastenicima kao i nekim drugim investicijama povećati broj zaposlenih pa će se i u budžet sliti više novca- rekao je predsednik apatinske opštine dr Živorad Smiljanić na sednici.

Odbornici Skupštine opštine su usvojili i izveštaj Komisije za sprovodjenje referenduma u Sonti i time je proglašena odluka o uvodjenju samodoprinosa po stopi od tri odsto od 1. vagusta ove do 31. jula 2020. godine.

U skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama u unutrašnjim vodama propisano je da odobrenje za osnivanje marine koje do sada izdavala Agencija za upravljanje lukama sada izdaje lokalna samouprava a uz odobrenje ministarstva za privredu. S obzirom na to da je to odobrenje dobijeno odbornici su na sednici doneli odluku kojom se odobrava Javnom preduzeću za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin status operatera za obavljanje delatnosti u marini.Operater će obavljati usluge privreza i prihvata plovnih objekata, njihovo čuvanje i snabdevanje, i iznajmljivanje, organizovanje nautičkih i turističkih aktivnosti na vodi i krstarenja i drugih udsluga iz oblasti nautičkohg turizma.

Kako bi se uskladilo radno vreme ugostiteljskih objekata na području Zapadnobačkog upravnog odbora na današnjoj sednici Skupštine opštine usvojena je odluka da je radno vreme do 24 časa i da se ono može produžiti samo u iznimnim slučajevima kada se podnese zahtev a ne kao što to sada stoji u odluci u danima vikenda i uoči i na dan praznika.

Na današnjoj sednici usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika, predsednika Skupštine i sekretara Skupštine opštine, kako bi se postojeća odluka uskladila sa zakonskim odredbama. Naime, zakonom je predvidjeno da predsednik Skupštine opštine može funkciju obavljati profesionalno ali ne i zamenik predsednika Skupštine opštine a kada je reč o sekretaru Skupštine on se imenuje na četiri godine i može biti imenovan još jedan mandat.

Odbornici su na današnjoj sednici uvojili i izveštaj o godišnjem programu oposlovanja Javnog komunalnog preduzeća Naš dom za 2014. godinu a usvojena je i Odluka o izmeni i dopuni odluke o izradi Plana gerenarlne regulacije Apatin, Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije Romskog naselja u Apatinu i Odluka o USVAJANJU DETALJNE REGULACIJE DELA Bloka 112 u Apatinu.

 

Sednica skupstine opstine Apatin 28.maj.2015 (4) Sednica skupstine opstine Apatin 28.maj.2015 (2) Sednica skupstine opstine Apatin 28.maj.2015 (1) Sednica skupstine opstine Apatin 28.maj.2015 (3)