ODRŽANA DEVETA SEDNICA SO APATIN- ROMSKO NASELJE IZLAZI NA REFERENDUM

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Na današnjoj devetoj sednici Skupštine opštine Apatin, doneto je više odluka među kojima je usvojen i predlog Odluke o raspisivanju referenduma u Romskom naselju o formiranju nove Mesne zajednice na teritoriji opštine Apatin. Diskusija u kojoj je učestvovao veliki broj odbornika trajala je čitav sat a tokom rasprave su se mogli čuti stavovi opozicije koja je bila protiv održavanja referenduma u ovom naselju ali i poruke vladajuće koalicije koja je istakla značaj odluke o njenom formiranju.

Zamenica predsednika opštine Apatin, Dubravka Korać i šef odborničke grupe SNS-a, Ilija Bursać preneli su stav lokalne samouprave prema kojem je stanovnicima ovog naselja , nakon više decenija omogućeno da ubuduće o svojoj budućnosti i razvijanju svoje sredine samostalno donose odluke, za šta u ranijem periodu, dok je sadašnja opozicija bila na vlasti, nije bilo sluha.

FONO: Dubravka Korać

FONO: Ilija Bursać

Pored ove odluke, u ništa kraćoj raspravi , odbornici su usvojili predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016 godinu, usvojen je predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin i Odluku o dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin.

Pravo na regres troškova ubuduće će imati učenici koji su smešteni u internatima i njima će biti regresirani troškovi prevoza vikendom u visini cene autobuske karte u oba pravca. Novom odlukom će biti omogućeno i podnošenje zahteva za regres troškova koji nije podnet u propisanom roku, s tim što podnosilac zahteva ovo pravo ostvaruje tek od prvog narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Doneta je odluka o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin, odluka o pokriću troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Pčelica u Apatinu i odluka o regresiranju troškova smeštaja učenika, nakon čega je predsednik Skupštine opštine Apatin, Milan Škrbić prekinuo sednicu i uputio odbornike na desetominutnu pauzu.

U nastavku sednice skupština je usvojila zaključke na statute mesnih zajednica Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo, imenovane su Komisije za rodnu ravnopravnost, Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opština Apatin, usvojen je predlog rešenja o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi Mladost u Prigrevici i Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Sonti.

Odbornici su usvojili Rešenje o izmeni rešenja o osnivanju Saveta za zdravlje opštine Apatin , Rešenje o imenovanju predsednika i člana Komisije za predstavke i žalbe i na kraju sednice Skupština je dala saglasnost Košarkaškom klubu Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu kluba.

Deveta sednica skupštine opštine Apatin, novembra 2016 Deveta sednica skupštine opštine Apatin, novembra 2016 Deveta sednica skupštine opštine Apatin, novembra 2016 Deveta sednica skupštine opštine Apatin, novembra 2016 Deveta sednica skupštine opštine Apatin, novembra 2016