ODRŽANA 28. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĐA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Sednica je započela usvajanjem zapisnika sa 27. sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

Po drugoj tački dnevnog reda načelnik opštinske uprave Nedeljko Vučenović je članove opštinskog veća upoznao sa predlogom Odluke o dodeli nagrade „ 24 oktobar“ u smislu da su predloženi kandidati za ovu godinu sledeći: iz oblasti privrede „ Melisa farm“ iz Apatina, iz oblasti sporta pok. Goran Nesvanulica iz Prigrevice, iz oblasti kulturno umetničkog rada KUD „ Mažoret“ iz Sonte, kao i iz oblasti humanitarnog rada Ernest Jeger. Izvestilac je predstavio svakog od predloženih kandidata ponaosob,kao i razloge zbog kojih su predloženi, a Veće je usvojilo predloge.

Siniša Jovanović rukovodilac odeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove koji je članove Veća upoznao sa konkretnim izmenama, a reč je zahtevu za donošenje rešenja za pokretanje postupka otuđenja nepokretnosti u Javnoj svojini opštine Apatin. Zahtev su uputile zainteresovane stranke, „Lidl“ Srbija i Barjakterević Violeta, a u samim zahtevima stranke su obrazložile razloge zbog kojih su podnele zahteve.

Načelnik opštinske uprave Nedeljko Vučenović govorio je o petim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilaštva opštine Apatin. Naime, sprovovođenjem Odluke o maksimalnom broju zaposlenih i u smislu racionalizacije, mora se uskladiti i Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pa su u skladu sa tim načinjene izmene.

U poslednjoj tački dnevnog reda usvojen je predlog rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

Info služba opštine Apatin