ODRŽANA 26. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanje Zapisnika sa 25. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, usvojen je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu, za period januar – jun 2017. godine

U trećoj tački, usvojen je programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017 godinu

Četvrtom i petom tačkom, razmatran je i utvrđen programa komasacije katastarske opštine Sonta i Odluka o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonta

U sledećoj tački dnevnog reda, razmatrane su i usvojene informacje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 1. januar – 30. jun 2017. godine iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin.

Sedmom tačkom usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na zaključenje višegodišnjeg ugovora – nabavka javne rasvete za Apatin i naseljena mesta. Tenderom će opština Apatin nabaviti rasvetu za sva sela i grad zajedno.

U osmoj tački usvojen je predlog Odluke o davanju u zakup Zdravstvenoj ustanovi apoteka „Galen Pharm“ Beograd. Zakupljeni prostor je na 10 godina, a „Galen Pharm“ Beograd se obavezao da će zadržati svih 13 radnika iz apoteke.

Usvojen je predlog Odluke o naknadi za pregled umrlih lica i stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove, a već u sledećoj tački usvojen je i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

U jedanaestoj tački, usvojen je predlog Odluke o dodeli sredstava sportskim organizacijama za drugu polovinu 2017. godine. 28 klubova će dobiti sredstva odobrena na osnovu konkursa i pravilnika.

Utvrđen je predlog Odlukeo izmeni Odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije (ambrosia artemsifolia), a u sledećoj tački je utvrđen predloga Odluke o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin. Određene su kazne za prekršaje koje će biti 25000 dinara za fizička lica, 75000 za preduzetnike i 150000 za pravna lica.

U pretposlednjoj tački, usvojen je predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora, a u poslednjoj tački je razmatran i usvojen pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u JKP „Naš dom“ Apatin.

 

izvor: Info služba SO Apatin

OPSTINSKO VECE, 26 SEDNICA OSPSTINSKOG VECA (1) OPSTINSKO VECE, 26 SEDNICA OSPSTINSKOG VECA (3) OPSTINSKO VECE, 26 SEDNICA OSPSTINSKOG VECA (4) OPSTINSKO VECE, 26 SEDNICA OSPSTINSKOG VECA (5) OPSTINSKO VECE, 26 SEDNICA OSPSTINSKOG VECA (6)