ODRŽANA 19.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Predlogom budžeta opštine za narednu godinu, po odluci Opštinskog veća na današnjoj sednici, planiran je prihod od milijardu 81 milion 746 hiljada dinara, što je za 1,9 odsto manje u odnosu na plan za ovu godinu koji je utvrdjen drugim rebalansom.Najznačajnije učešće u prihodima i nadalje ima porez na dohodak, dobit i kapitalne dobiti, više od 37 odsto.Od poreza na imovinu planirano je da se ostvari nešto više od 205 miliona dinara ili 18,9 odsto ukupnog prihoda budžeta.Transferi sa drugih nivoa vlasti planirani su u visini od 194 miliona dinara.Kada je reč o potrošnji ona je predvidjena u okvirima koji su postojali ove budžetske godine s tim da je ukalkulisano i povećanje zarada za odredjene kategorije zaposlenih kako je to vlada i predvidela a reč je o obrazovanju, socijalnoj zaštiti za koje je vlada odobrila povećanje zarada od dva do četiri procenta.

Članovi Opštinskog veća su na današnjoj sednici utvrdili i predlog odluke o socijalnoj zaštiti kojom se, kako to predvidja i Zakon, u okviru Centra za socijalni rad formiraju dve organizacione celine.

Zbog bezbednosti kupača i plovila  na inicijativu Javnog preduzeća putničko pristanište i marina Apatin usvojena je odluka kojom je strogo zabranjeno kupanje i zadržavanje plovila za rekreaciju i ribolov o zoni marine u delu rukavca izmedju spoljnih pontona marine  do obale poluostrva.Podržani su i godišnji programi poslovanja javnih preduzeća Direkcija za izgradnju i preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom i javnog komunalnog predueća Naš dom.

Na današnjoj sednici Opštinskog veća razmatrani su i predlozi o davanju u zakup poslovnih prostora, o uskladjivanju akata u Turističkoj organizaciji i Direkciji za izgradnju a odobrena je i finansijska pomoć  Udruženju gradjana Plavi talas Apatin za ekološku akciju čišćenja priobalja Dunava i Udruženju Eko tim Apatin za organizaciju projekta Eko Nova godina.

S obzirom na to da je održana licitacija zemljišta u bloku 61 na kojoj je slovenačka firma Kopitarna izlicitirala 2.000 kvbadratnih metara zemljišta na kojoj će graditi svoje proizvodne pogone članovi Opštinskog veća doneli su odluku da je ova firma postala vlasnik izlicitaranog zemljišta.

Prihvaćena je o odluka o nadoknadi štete u vansudskom poravnanju za lica koja su pretrpela štetu od ujeda pasa lutalica.Ovoga puta na spisku je bilo deset gradjana.Opštinsko Veće Apatin 16.12.2015 Opštinsko Veće Apatin 16.12.2015

Opštinsko Veće Apatin 16.12.2015