ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

У Великој сали Дома културе данас је одржана 13. седница Скупштина општине Апатин којој је присуствовало 26 одборника. На дневном реду је било десет тачака међу којима извештај о буџету за 2021. годину са освртом на средства самодоприноса; извештај о реализацији годишњег плана рада ПУ „Пчелица“ за прошлу и текућу школску годину; предлог измена и допуна Правилника о категоризацији спортских организација и расподели средстава буџета у области спорта, питања постављања Правобраниоца општине Апатин, именовању општинског Савета родитеља и Савета за међунационалне односе.

Исвестилац тачака везаних за буџет и средства самодопроноса је био Доц. др Славољуб Штрбо, начелник одељења за привреду и финансије општине Апатин.

– Одлука о буџету општине Апатин за 2021. годину донета је претходне године на децембарској седници Скупштине општине Апатин, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од 1.123.360.000,00 динара, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од 1.209.080.000,00 динара. Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, донету на седници Скупштине општине Апатин у јуну месецу, укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од 1.027.332.350,00 динара, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од 1.288.119.553,00 динара. Решењем Општинског већа буџет је увећан за наменска средства добијена од другог нивоа власти, и то: 1.237.636,00 динара за реконструкцију расвете у ПУ Пчелица и 4.703.000,00 динара за откуп сеоских кућа са окућницом за младе брачне парове, тако да укупан буџет износи 1.294.060.189,00 динара. Припремљена је и Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, а укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета предложени су у висини од 1.049.779.545,00 динара, односно заједно са другим приходима, предложено је да укупан буџет буде планиран на нивоу од 1.302.769.005,00 динара. Укупни текући приходи и примања буџета општине Апатин у периоду јануар – септембар 2021. године остварени су у укупном износу од 864.257.988,89 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 79.000.000,00 динара што чини укупно 943.257.988,89 динара (72,90 % у односу на план), навео је Славољуб Штрбо.

Одборници су на данашњем заседању усвојили одлуку о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2020/21. годину, као и Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину. Известилац по овој тачки је била Биљана Мандић, директорка ПУ „Пчелица“.

– Школску 2020/21. годину обележила је епидемија вируса Ковид-19 па тако и реализацију свих планираних активности. МПНТР је, у сарадњи са Школском управом, донело препоруку да се рад установе планира на основу три модела: модел пуног капацитета; модел ограниченог капацитета прекида остваривања непосредног рада са децом на основу којег је донесен план рада у ПУ „Пчелица“ што је подразумевало израду Оперативног плана рада установе за сваки месец током 2020/21. школске године. Васпитно образовни рад, током целе године, организован је у свих 10 објеката установе уз поштовање препоручених епидемиолошких превентивних мера: постављања дезобаријера, мерење температуре родитељима и деци, дезинфекција руку, обавезно ношење маске и дезинфекција играчака на крају дана. И ове школске године у ПУ „Пчелица“ реализују се три основна програма: програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године; програм васпитно-образовног рада за узраст деце од три до 5,5 година и Припремни предшколски програм за децу узраста од 5,5 до 6.5 година. Сви програми се одвијају у складу са препорученим превентивним епидемиолошким мерама, каже се, између осталог, у извештају ПУ „Пчелице“.

На данашњем заседању одборници су усвојили предлог измена и допуна Правилника о категоризацији спортских организација и расподели средстава буџета у области спорта.

– Категоризација спортских организација утврђује се на основу националних категоризација спортова и националних гранских спортских савеза уз уважавање специфичних потреба и интереса општине Апатин у области спорта. Све спортске организације који су обухваћени категоризацијом морају бити чланови ССО Апатин. Спортске организације које нису учествовале на првенственим такмичењима при гранском савезу у предходној години, не могу бити категорисане. Оне могу само конкурисати за посебне програме који су од значаја за општину Апатин. Одређује се ранг спортских грана у општини Апатин, тако што се оне разврставају у категорије, водећи рачуна о националним категоризацијама спортова и гранских савеза. Управни одбор Спортског Савеза општине Апатин на 12.седници одржаној 21.10.2021.године донео је Предлог о озмени у Члану 5 где се речи „до 30. априла за текућу годину финансирања“ замењују се речима „до 25. децембра текуће године за следећу годину“ Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и суфинансирање општег интереса у области спорта општина Апатин. Разлог измене је финансирање клубова свих грана спортова од почетка такмичарске сезоне, рекао је Радомир Радујко, генерални секретар Спортског савеза општине Апатин.

Одборници су усвојили предлог о постављању дипломираног правника Бранка Војводића из Апатина за Правобраниоца општине Апатин на мандантни период од пет година.

За чланове општинског Савета родитеља изабрани су: Јасмина Куга, члан и Татјана Ћуић, заменик члана, представнице Основне школе „Жарко Зрењанин“ Апатин; Ксенија Чанковић, члан и Бранислава Бешир, заменик члана, представнице Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин; Александар Смиљанић, члан  и  Рита Живу, заменик члана, представници Основне школе за посебно музичко васпитање и образовање „Стеван Христић“ Апатин; Илинка Дукић, члан и Марина Филиповић, заменик члана, представнице Предшколске установе „Пчелица“ Апатин; Ненад Ћонлић, члан и Стева Дураковић, заменик члана, представници Техничке школе са Домом ученика; Саша Крстин, члан и Дијана Михалек, заменик члана, представници Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта; Даница Бачевић, члан и Јелена Тешић, заменик члана, представнице Основне школе „Младост“ Пригревица; Сузана Доморад, члан и Андреа Силађев Пилин, заменик члана, представнице Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина; Марија Ивановић, члан и Данијела Љепић, заменик члана, представнице Основне школе „Киш Ференц“ Свилојево. Председника и заменика председника Савета бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова Савета. Административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Николина Лемаић.

Скупштина је усвојила предлог да се у Савет за међунационалне односе општине Апатин именују Милан Ћопић из Апатина и Стеван Жужић из Пригревице као представници српског народа; Рената Куруц из Сонте и Стипан Силађев из Сонта као представници хрватске националне мањине; Жужана Анталовић из Свилојева и Ева Ходовањ из Купусине као представнице мађарске националне заједнице; Данијела Игнац из Апатина као представница ромске заједнице и Силвија Оршош из Апатина као представница румунске националне заједнице. Мандат чланова траје до истека мандата Скупштине која их је именовала.

На Скупштини је разрешен стари и именован нови Управни одбор ПУ „Пчелица“ испред реда родитеља у којем су сада Мирјана Шкорић и Илија Пурић. Чланом 40. став 1.тачка 14. Статута општине Апатин регулисано је да Скупштина општине Апатин именује и разрешава Управни и Надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач. С обзиром да су Јована Стојановић и Александра Наранџић, чланови Управни одбор ПУ „Пчелица “ испред реда родитеља разрешени, било је потребно именовати нове чланове.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.