ODRŽANA 12.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Skupština opštine Apatin je danas održala svoju 12. po redu sednicu. Na dnevnom redu koji se sastojao od 42. tačke glasalo je 26 odbornika. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne skupštine i dnevnog reda odbornici su usvojili predlog rešenja o verifikaciji mandata odbornika Branke Bajić i Stevana Žužića.

Usvojene su izmene i odluke o dopuni odluke o načinu obavljanja funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika opštine, predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine i sekretara Skupštine opštine Apatin, odluka o načinu i uslovima ostvarivanja prava na roditeljski dodatak iz sredstava samodoprinosa, o načinu i uslovima ostvarivanja prava na pokriće troškova sahranjivanja, takođe iz sredstava samodoprinosa i odluka o izmeni i dopuni odluke o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin.

Skupština je usvojila izveštaj o utrošenim sredstvima iz budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2016. godini, a takođe i predlog odluke o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama reke Dunav (rukavac–zimovnik), zatim predlog odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima, kao i izmenu odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke na teritoriji apatinske opštine.

Na dnevnom redu skupštine našlo se i utvrđivanje Predloga odluke o izmenama odluke o postavljanju montažnih objekata na teritoriji opštine Apatin, izmena odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji naše opštine, zatim izmene i dopune odluke o taksi prevoza putnika, o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, o radnom vremenu u ugostiteljskim, maloprodajnim, zanatskim i drugim objektima na teritoriji apatinske opštine, kao i izmena odluke o zaštiti i održavanju zelenila. Sve tačke su većinom glasova usvojene.

Odbornici su doneli odluku i o predlozima rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Apatin. Umesto Milenka Tomića, Danila Trkulje i Nebojše Smiljanića, novi članovi su Aleksa Šikanja, Tatomir Guslov i Bojan Tomašević. Umesto Vladimira Dukića, novi član Nadzornog odbora JP za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve Direkcija za izgradnju je Đorđe Vignjević.

Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju članova Mandatno-imunitetske komisije (umesto Perice Popića novi član je Milan Malbaša), članova Saveta za budžet i finansije (umesto Nebojše Smiljanića imenovan je Miloš Đerić), kao i članova Saveta za zdravstvo i socijalnu zaštitu (imenovan dr Đurađ Beoković umesto dr Dragana Rastovića).

Nakon toga, odbornici su glasali i o predlogu rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin (razrešeni su dr Ivana Jelić i Veljko Balać a imenovani Jevto Milojević i Aleksandar Jovanović), razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin (umesto Aleksandre Price imenovan Milan Laković), razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Miodrag Borisavljević (razrešena Daliborka Delić a imenovan Veljko Bačić), razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Apatin (razrešen Slaven Kovač a imenovan Stefan Davidović), razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin (umesto Sanje Bačić imenovana Branislava Bešir), kao i razrešenju i imenovanju člana Komisije za dodelu Novembarskih nagrada (umesto Perice Popića imenovan Nebojša Smiljanić).

Na 12. sednici Skupštine opštine Apatin odbornici su dali saglasnost na Statut JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskom kulturnom centru, kao i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Narodne biblioteke Miodrag Borisavljević Apatin.

12 sednica SO apatin, februar 2017 2 12 sednica SO apatin, februar 2017 3 12 sednica SO apatin, februar 2017