OD 1.JANUARA POMERA SE GRANICA ZA ODLAZAK U PENZIJU ZA ŽENE

VESTI

Sa prvim danom Nove godine, žene u Srbiji će morati da rade šest meseci duže, tako da bi ukoliko planira da ode u penziju, trebalo najkasnije do 30. Decembra da podnese zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Već od 1. januara 2017. godine starosni uslov za penzionisanje žena biće 61 godina i šest meseci.

Kako objašnjavaju u Fondu, prema zakonu o PIO koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, propisano je da se uslov za starosnu penziju za žene sukcesivno podiže svake kalendarske godine sa po šest meseci.

– Od Nove godine za žene je uslov za starosonu penziju osim godina života i najmanje 15 godina staža, dok za muškarce i dalje ostaje uslov od 65 godina života u 15 godina staža – kažu u PIO:

– Godine života će se uvećavati do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, a to je 65 godina starosti i najmanje 15 godina staža za oba pola.

Ukoliko žele, dame mogu i u prevremenu penziju, za to važe drugi uslovi. U 2017. godini morale bi da imaju 55 godina i osam meseci života, i 37 i šest meseci staža.