NZS:JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIPRAVNIKA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa pripravnika, koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita,uz zasnivanje radnog odnosa.
U okviru programa pripravnika 450 nezaposlenih sa evidencije NSZ, iz ruralnih područja sa teritorije čitave Srbije, moći će da završe pripravnički staž i polažu stručni ispit u okviru programa koji NSZ finansira uz pomoć sredstava iz IPA fondova Evropske unije kroz projekat „Pomoć teže zapošljivim grupama” sa ciljem unpređenje politike zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti u Srbiji.
Javni poziv za učešće u programu pripravnika raspisan je za poslodavce iz privatnog sektora, iz ruralnih područja, kojima će NSZ refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati 6 meseci, za one sa diplomom srednje škole, 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Poslodavci koji žele da se prijave za učešće u programu moraju da ispune određene uslove propisane javnim pozivom, među kojima su i ti da redovno izmiruju poreske obaveze, da im račun nije blokiran, kao i da među zaposlenima ima osoba koje na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima mogu biti mentori.

U programu pripravnika mogu učestvovati samo nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje nastanjena u ruralnom području, lica koja nisu u najbližem srodstvu s poslodavcem, prvi put zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika i nisu radili kod poslodavca – podnosioca zahteva, u posledljih 6 meseci. Selekciju nezaposlenih vrši NSZ u saradnji sa poslodavcem.
Zahtev za učešće u programu, podnosi se filijali NSZ, prema mestu rada pripravnika, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.
Odluka o odobravanju sredstava donosi se na osnovu provere i bodovanja, na osnovu toga kakav su program stručnog osposobljavanja pripravnika ponudili poslodavci, kakvi su im kadrovski kapaciteti, koliko dugo obavljaju delatnost i koja je pretežna delatnost poslodavaca. Ako više poslodavaca ostvari isti broj bodova, prednost će se dati poslodavcu koji je ostvario veći broj bodova kod kriterijuma „Program stručnog osposobljavanja pripravnika“ zatim „Kadrovski kapaciteti“, i na kraju kriterijumi „Dužina obavljanja delatnosti“ i „Delatnost poslodavca (pretežna)“.

Nakon pozitivno donate odluke da poslodavac može da učestvuje u program pripravnika potpisuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava I obaveze.

Informacije o programu pripravnika mogu se dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe, preko Pozivnog centra NSZ na telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. Javni poziv je otvoren od 3 novembra 2015. do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu , a najkasnije do 20. septembra 2016. godine.