MUKE RODITELJA DA POVRATE PDV

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Naredni rok za predaju zahteva za refundaciju PDV-a za proizvode za bebe počinje 1. februara i trajaće do 17. februara. U prvih deset meseci prošle godine izdato je oko 58.000 rešenja u ukupnom iznosu od 332. 273.054 dinara. Uz zahtev Poreskoj upravi (koji se podnosi dva puta godišnje), prilažu se fiskalni isečci, njihove fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih računa. Rok za dostavljanje rešenja je 30 dana, a isplatu 15.

A ono što je zabrinjavajuće jeste svakako činjenica da roditelji sve češće imaju problem kako da vrate porez (PDV) za kupljene bebi-proizvode, što je kao pogodnost za porodice sa nižim primanjima uvedeno pre tri godine. Poreska uprava ne prihvata da refundira porez ako na fiskalnom računu nije navedeno da je reč o proizvodu namenjenom deci.
Nadležni u Poreskoj upravi podsećaju
– Odredbom Zakona o fiskalnim kasama propisano je šta fiskalni isečak treba obavezno da sadrži, a to su naziv, količina, jedinica mere, cena po jedinici mere, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga. Prilikom kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa preduzimamo sve mere i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. Između ostalog, proveravamo i sadržine fiskalnog isečka. Pravo na povraćaj novca od PDV-a, do drugog rođendana deteta, ne mogu da ostvare sve porodice koje imaju bebu, već samo one sa ukupnim godišnjim primanjima do 998.000 dinara. Prema poslednjim objavljenim podacima, ograničen je i iznos koji može biti vraćen na ukupno 72.756 dinara. U toku detetove prve godine života – do 41.574 dinara, a u toku druge godine ( tj. od prvog do drugog rođendana) taj iznos se smanjuje i iznosi 31.181 dinar.
U ovoj kategoriji su samo neki proizvodi koji se smatraju neophodnim – adaptirano mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, auto-sedište i jednokratne pelene. Tokom prošle godine bilo je pritužbi iz Udruženja „Roditelj” i portala „Bebac” da su uplate u nekim opštinama i gradovima kasnile i po nekoliko meseci.