NOVI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI, DAJE REZULTATE

DRUŠTVO SRBIJA VESTI

U prvih šest meseci  primena Zakona o  sprečavanju nasilja u porodici, razmotreno je više od 20.000 slučajeva nasilja u porodici, određeno 7.000 hitnih mera i urađeno preko 4.000 individualnih planova zaštite žrtava.

Prema podacima Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, najviše izrečenih pomenutih hitnih mera bilo je na opštini Palilula – 62, zatim na opštini Zvezdara – 26, sledi Stari Grad sa 23 hitne mere, zatim Vračar sa 19 i Savski venac sa 11.

Hitne mere udaljenja iz porodičnog doma do 30 dana i/ili zabrana prilaska žrtvi izricane su prema potencijalnim učiniocima krivičnog dela, budući da se na ovaj način postupa u cilju sprečavanja eskalacije nasilja koje bi rezultiralo krivičnim delom i pokretanjem krivičnog postupka.

Prvo osnovno tužilaštvo na svom sajtu je detaljno ukazalo kako se u praksi sprovodi Zakon u cilju pružanja sveobuhvatne podrške žrtvi nasilja – koordiniranom saradnjom, redovnim i vanrednim sastancima državnih organa uz koordinaciju tužilaštva, a radi istraživanja i praćenja slučajeva prijavljenog porodičnog nasilja.

Tako je od 1. juna za teritoriju Palilule održan 21 sastanak grupe za koordinaciju, a grupa je izradila 143 individualna plana za zaštitu i podršku žrtvama.

Na teritoriju Zvezdare održano je 16 sastanaka i izrađeno je 62 individualna plana za žrtve, na Vračaru je bilo 19 sastanaka i 233 individualna plana, na teritoriji Savskom vencu 14 sastanaka i 86 individualnih planova i na teritoriji Starog grada održano je 14 sastanaka i izrađeno je 75 individualnih planova zaštite i podrške.

Na sastanke radne grupe, koji se zakazuju najmanje dva puta mesečno, predsedavajući – zamenik javnog tužioca, pored predstavnika centara za socijalni rad i policije pozivao je i žrtve, lekare, psihologe, psihijatre, predstavnike vaspitnih ustanova, direktore škola i pedagoge.

Na sastancima se diskutuje o svim prijavljenim slučajevima nasilja bez obzira da li se radi o krivičnim prijavama nadležne policijske stanice, izveštajima o intervenciji određene policijske stanice ili izveštajima Gradskog centra za socijalni rad.

Jedan od primera efikasnog delovanja grupe za koordinaciju bila je dobro koordinisana akcija policijskih službenika i radnika Gradskog centra za socijalni rad.

Naime, kako navodi tužilaštvo, nakon što je završeno viđanje deteta u kontrolisanim uslovima u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad na Zvezdari, policijski službenici su jedno lice za kojim je bila raspisana potraga, priveli u tužilaštvo kako bi bio saslušan u svojstvu osumnjičenog.

Ovakvo postupanje je dogovoreno na samom sastanku grupe za koordinaciju gde je došlo do ukrštanja informacija o kretanju osumnjičenog prilikom diskutovanja individualnog plana zaštite i podrške žrtvi, navodi tužilaštvo.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,  donosi novine u zakonodavstvo Srbije, jer se njime uvode hitne mere zaštite od nasilja u porodici, procena rizika od ponavljanja nasilja, obavezna koordinacija i saradnja nadležnih službi i evidencija slučajeva nasilja, u skladu sa standardima koji propisuje Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.