4. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN BIĆE ODRŽANA U PONEDELJAK 8.AVGUSTA

APATIN POLITIKA VESTI

Četvrta Sednica Skupštine Opštine Apatin biće održana u ponedeljak 8. Avgusta sa početkom u 9 sati u velikoj sali Skupštine opštine Apatin. Odbornici će na sednici razmatrati 5 tačaka dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika sa 3 sednice Skupštine opštine Apatin, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošći za upravljanje Slobodnom zonom Apatin, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrešenju vd direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom  zonom Apatin, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku imenovanja vd direktora društva sa ograničenom odgovornošći za upravljanje Slobodnom zonom Apatin, Predlog Rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Apatin Živoradu i Nevenki Smiljanić na katastarskoj parceli broj 675/10 k.o Apatin u Bloku 8 i Stevi Čučilović iz Apatina na katastarskoj parceli broj 246/1 k.o Apatin u Bloku 25.