MAJA KURIDŽA BIĆE NOVI DIREKTOR SLOBODNE ZONE APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

Maja Kuridža, master inženjer građevine, na predlog Skupštine Slobodne zone Apatin, danas je na Opštinskom veću prihvaćena za novog direktora a Miloš Đerić, ekonomista, razrešen je ove dužnosti. Ovaj predlog treba da se potvrdi na Skupštini opštine koja će se održati u prvoj polovini avgusta.

Opštinsko veće dalo je saglasnost o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta za nekoliko fizičkih lica. Pored ostalog, saglasnost je data bivšem predsedniku opštine Živoradu Smiljaniću, za parcelu u Ribarskoj ulici, sa kojom se graniči njegov posed, što je prema rečima Siniše Jovanovića, zasnovano na zakonu. Dotična parcela je, naime, široka devet metara a po Zakonu o građevinskom zemljištu, Republike Srbije za bilo kakvu gradnju je potrebno 12 metara. Kvadrat na ovoj parceli vredi 1.500 dinara. Jovanović je takođe objasnio da je na toj parceli pre tridesetak godina bila predviđena biciklistička staza ali da je Generalnim urbanističkim planom donetim u maju ove godine ovo izmenjeno, jer staza ne bi bila funkcionalna pošto izlazi na prugu i dalje u poljoprivredno zemljište.

Po zahtevima građana za otuđenje parcela u Romskom naselju i pojedinim ulicama, komisija za procenu je utvrdila cenu od 400 do 900 dinara po kvadratu. Opštisnko veće dalo je saglasnost i na postavljanje montažno-demontažnog pogona na lokaciji “Napredka”. Predsednik opštine Radivoj Sekulić  je istakao da je ovo privremena dozvola koja će da traje samo dok se ne steknu uslovi da se “Napredak” dislocira sa sadašnjeg mesta gde se planira gradnja plaže i šetališta.

Centru za socijalni rad će se dati u zakup Zanatski dom, bivše  Udruženje zanatlija, koje se nalazi preko puta Centra. Za ovaj objekat, koji je prilično ruiniran, Republika je izdvojila 25.000 evra za adaptaciju i opremanje. Objekat će biti strogo namenski, za smeštaj i pomoć ženama koje budu trpele sve vrste nasilja ili imale problema u porodičnom okruženju, rečeno je na Opštinskom veću. Takođe je data saglasnost o davanju u zakup poslovnog prostora u Kupusini za Eko mlekaru Preradović iz Svilojeva. Poslovno- ugostiteljski objekat u Marini dat je u zakup Arseniju Kneževiću koji će u restoranu imati hranu i piće, a za godinu dana u obavezi je da napravi  terasu funkcionalnu za letnje ali i zimske uslove. Opštinsko veće razmatralo je još neke tačke dnevnog reda bez diskusije.