KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA U SRBIJI

APATIN EKONOMIJA SRBIJA VESTI

Ministarstvo trgovine, turizma i tlekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2018. godini. Bespovratna sredstva se mogu ostvariti do 50% ukupne vrednosti projekta, stim da projektom treba da se obezbeđuje:

1. Promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

2. Unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologijesatelitskih računa;

3. Edukacija i treninzi u turizmu;

4. Izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. Zakon, 93/12 i 84/15);

5. Izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

6. Uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

7. Uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa,infrastruktura pristaništa i dr.);

8. Uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

9. Postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

10. Realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

KONKURS ZA RAZVOJ TURIZMA

Ukoliko vam zatrebaju sredstva za podsticanje kvaliteta turističke ponude, zahtev za kredit sa 1% kamate, možete podneti Fondu za razvoj do 01.10.2018. godine. Zahtev mogu podneti i poljoprivredna gazdinstva.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

1 thought on “KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA U SRBIJI

Comments are closed.