JAVNI POZIV MENTORING ZA MMSP I ZADRUGE

APATIN DRUŠTVO VESTI

U Skladu sa Programom Ministarstva privrede-Standardizovani set usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini, koji se realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, a preko akreditovanih razvojnih agencija, objavljen je Javni poziv za prijavu zainteresovanih MMSP i Zadruge za pruženje mentorskih usluga u 2016. godini.        Cilj mentoringa je podrška nesmetanom razvoju i smanjivanje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga.

Proces mentoringa odvija se po metodologioji NARR, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA)

Zainteresovana MSSP i zadruge mogu se obratititi Akreditovanoj agenciji „Panonreg“ Subotica, kancelarija Apatin, (Srednja bb, kancelarija br. 9 u vremenu od 9,00 do 12,00 sati).          Rok za  podnošenje prijava je doi 21.06.2016.godine