IZAZOV POSLOVNIH ŽENA- BITI MAJKA, SUPRUGA, DOMAĆICA I USPEŠAN MENADŽER

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Do pre samo deceniju teško je bilo i pomisliti da bi u našoj sredini žene mogle da imaju rukovodeće pozicije u gotovo 80 odsto javnih preduzeća i ustanova. Istraživanje radio Dunava ovih dana je pokazalo da je žena ne samo sve više u državnim službama već i u politici u kojoj zauzimaju značajna mesta na čelnim pozicijama u opštini. To je novost koja se zaista nije očekivala do pre nekoliko godina.

Ipak, za nas, su ovoga puta zanimljivije žene, koje rukovode multi funkcionalnim ustanovama poput Predškolske ustanove “Pčelica” i Doma za stare i penzionere u Apatinu.

Biljana Mandić je dugogodišnji uspešan rukovodilac”Pčelice”, ustanove koja pored vaspitno-obrazovnog rada na najosetljivoj populaciji- deci, ima i druge namene koje se uspešno realizuju, kao što su zdravstveno- preventivna zaštita, održavanje kuhinje, uskoro i jaslica…

-Za nas u ustanovi je najvažnije da imamo uhodan timski rad. Žena rukovodilac zajedno sa svojim timom u svako doba, kad se ima kvalitetan i iskusan kadar, kao kod nas, može da procenjuje i donosi važne odluke za kolektiv. Mislim da žene po prirodi stvari imaju izraženiju intuiciju i šire analitičko promišljanje na šta su navikle kroz višestruko životno isksutvo od vođenja kuće, porodice, do posla. Naime, one su majke, supruge, domaćice, gde su baš kao i na radnom mestu potrebne odlike odgovorne osobe. Stoga žene razmišljaju na način da svima bude dobro da stvore uslove za to, kako kod kuće tako na poslu-smatra Biljana Mandić, direktorka vrtića. Ona još dodaje, da je jedna od značajnih osobina žena rukovodilaca, da one u svom okruženju, uspevaju i u teškim uslovima rada, da motivišu svoj kolektiv na nesebičan i odgovoran rad.- Motivacija koju žene mogu da potaknu i stvore harmoničnu atmosferu na poslu značajna je za kvlitetradajednogkolektiva-zaključuje Mandićeva.

Slađana Šušnjar, direktorka Doma starih smatra da je normalno da žena bude što više na rukovodećim mestima, s obzirom da čine više od polovine stanonvništva. -Na ustanovu Doma starih uvek gledam kao na jednu veliku porodicu, domaćinstvo te u donošenju odluka to svakako imam u vidu. Naš pristup je manje agresivan i više podržavajući za zaposlene, stranke, poslovne partnere-ističe Šušnjar, koja takođe pominje da je ženska intuicija neprocenjivo vredna u uspešnom poslovanju. Direktorka Šušnjar, ipak ocenjuje:-Predrasude u društvu nažalost još postoje i žene su spremnije da se odreknu svoje profesionalne karijere zarad uspeha bračnog druga i “mira u kući”-kaže Šušnajr. Ona još dodaje da je kod nas kult žrtvovanja ženine karijere još na ceni:-Na žene menadžere se drugačije gleda nego na muškarce. Muškarcima je “dozvoljeno” da nemaju dovoljno vremena za porodicu i porodične prijatelje i oni svoje slobodno vreme investiraju u poslovna druženja-ocenuje Šušnjareva.

Obe naše sagovrnice su majke i smatraju da je jednako važno uskladiiti poslovnu i privatnu ravnotežu. Kvalitetno voditi ustanove u kojima rukovode ali i vreme sa svojom decom.

U razgovorima sa mnogim ženama u našoj opštini ipak je većina njih konstatovala da iako ima žena na rukovodećim pozicijama one nisu u velikim javnim preduzećima gde ima novca, niti u upravnim odborima, koji se dobro plaćaju. Za žene su ipak rezervisana manje plaćena radna mesta u prosveti, zdrastvu, socijalnoj oblasti…

Sofija Pualić-Špero