ISTORIJAT MESNOG SAMODOPRINOSA

APATIN EKONOMIJA VESTI

U nedelju 8. novembra 2015. godine počinje referendum na kome će se građani Apatina izjašnjavati o uvođenju novog petogodišnjeg samodoprinosa od 3%.  Na 15 biračkih mesta pravo glasa ima 15 430 glasača , a rezultati glasanja biće poznati u nedelju 22. novembra kada se zaključuje referendum.  Povodom glasanja o samodoprinosu Mesna Zajednica je napisala kratak istorijat koji vam ovo prilikom prenosimo u celosti.

 

ISTORIJAT SAMODOPRINOSA

Mesni samodoprinos od 3%, za koji se i ovoga puta opredeljujemo za naredni petogodišnji period, a koji služi za unapređenje i razvoj komunalne infrastrukture našega grada uveden je prvi put još davne 1968. godine, što znači da 2015 – ta godina predstavlja 48 godina postojanja istog. U tom vremenskom periodu od 48 godina građani našeg grada su se dva puta izjašnjavali za njegovo desetogodišnje uvođenje, a ostalo uvođenje je bilo na period od pet godina.

Poslednji mesni samodoprinos od 3% je zaveden Odlukom naših građana na pet godina i to za period od 01. januar 2011. godine do 31. decembra 2015. godine.

Izjašnjavanje naših građana za uvođenje mesnog samodoprinosa za unapređenje i razvoj komunalne infrastrukutre u prethodnim periodima je predstavljalo pravilo ponašanja, već izgrađenu kulturu ponašanja naših građana koji su se do sada izjašnjavali za njegovo uvođenje sa 90% do 95% od ukupnog broja izašlih građana na glasanje.
U ukupnom prethodnom trajanju mesnog samodoprinosa, pa i u ovom poslednjem ostvarena sredstva menog samodoprinosa su strogo namenski korišćena, tako da do sada nije bilo ni jedne mrlje u kroišćenju ovih sredstava.

Sredstva mesnog samodoprinosa su korišćena namenski i to:
– u duhu Odluke o uvođenju mesnog samodoprinosa za koju su se opredelili naši građani,
– u duhu Odluka koje je doneo Savet Mesne zajednice kao najviši organ,
– u duhu Odluka Skupštine opštine Apatin,
– u duhu usvojenih finansijskih planova za svaku godinu posebno koje je usvojio Savet Mesne zajednice i Skupština opštine Apatin i
– u duhu Odluka nadzornog odbora Saveta Mesne zajednice Apatin, a korišćenje sredstava mesnog samodoprinosa je izvršavano u prethodnom periodu uz puno poštovanje Zakona o javnim nabavkama velike i male vrednosti počevši od Odluke o pokretanju postupka javne nabavke do Obaveštenja o dodeli ugovora, odnosno sklapanja Ugovora o izvođenju radova sa izvođačem radova.

Sredstva su sintetički gledano korišćena za:
– za izgradnju završne faze gravitacione fekalne kanalizacije,
– za izgradnju novih i rekonstrukciju i rehabilitaciju postojećih saobraćajnica i atmosferske kanalizacije,
– za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih pešačkih i biciklističkih staza i havarisanih kolskih prilaza,
– za izgradnju ostalih komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa po Odlukama Saveta misleći na regionalni vodovod, gradsku pijacu, pripremne radnje za gasifikaciju, uređenje gradske plaže, objekata kulture i fizičke kulture i dr,
– za sufinansiranje sporta, sportista i sportskih klubova i za
– troškove uvođenja i realizacije mesnog samodoprinosa.

Kontrolu obračuna, naplate i korišćenja sredstava mesnog samodoprinosa u prethodnom periodu je vršio organ budžetske inspekcije, Uprava za javne nabavke iz Beograda i Komisija za zaštitu prava ponuđača iz Beograda, a stručno finansijske i knjigovodstvene poslove je obavljala stručna služba Mesne zajednice Apatin.

 

MZ Apatin, 6. novembra 2015. godine.